Sessiz

Bir dolu deniz içtim,
Anlatmak için sana tadını…
Bir yudum söz söylemedin
Bastırsın diye tuzunu..
Ben tenini neyleyeyim?
Bana gerek, adımı,
Söyleyince huzur veren,
Bana özel kadını.
Gördüğüme düş dedim,
Yaşadım bir rüyada.
Başı sonu belli değil,
Güvenilmez seyiri.
Olsa ki gözlerinde,
Tanrı’mın işareti,
Bana gerek semamda,
Yankılanan o sesi.